Üretim

Üretim birimimiz, 9.000 m² kapalı alanda hammadde ve yarı mamul depoları, kesme, işleme, kaynak ve birleştirme, boya, kalite kontrol testleri ve ambalaj hatlarında kusursuz bir üretim gerçekleştirerek beklentileri istenilen kalitede, tam zamanında ve en uygun maliyetle müşterilerine sunma çabası içerisinde olan profesyonel bir kadrodan oluşmaktadır.

Operasyonel kararlılık üzerine kurulu olan üretim sistemimizin 3 temel başlığı aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Tam Zamanında Üretim
Müşterilerimizden gelen siparişler doğrultusunda, istenilen ürünleri, miktar ve çeşitliliği belirli bir üretim sırasına dengeli bir biçime sokarak, zamanında ve eksiksiz olarak üretim gerçekleştirmek.
Makina - İnsan Uyumu
Makine - İnsan Uyumunun amacı; makina ile insan arasında iyi bir uyum sağlayarak, kaliteyi; üretim sırasında üretmek ve insan gücünü koruyarak kaliteli ürünler üretmektir.
Sürekli İyileştirme
İyileştirme Yağmaksan’da bir yaşam felsefesidir. "İyileştirmenin sonu yoktur" düşüncesi ile mevcut durum, her zaman iyileştirmek üzere incelenir ve geliştirilmesi hedeflenir.
Teknoloji

Yağmaksan, geçmişten gelen bilgi birikimi ve profesyonel kadrosuyla, yenilikçi ve inovatif düşünceleri destekleyen bir yaklaşımla, Dünya ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çeşitli araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmektedir.

Bu sebeple "Ar-Ge ve Verimlilik Merkezi" kapsamında;
Proje Yönetimi ve Fizibilite
Tasarım ve Sonlu Eleman Analizleri
İleri Seviye Ürün ve Prototip İmalatı
Süreç Geliştirme (Ekipman Hazırlama)
Testler
üzerine çalışmalar yürütmektedir.