MİSYONUMUZ
"Müşterilerimiz ve çalışanlarımızla sürdürülebilir büyüme sağlamak."

Her geçen gün artan ve değişen müşteri beklentilerini karşılayabilmek için inovasyonu benimseyerek, kalite ve üretim standartlarını en üst seviyede tutmak.

VİZYONUMUZ
"Müşteri memnuniyetini sürekli yükselterek, faaliyet gösterdiğimiz sektörde lider olmak."

Her geçen gün daha fazla istihdam yaratarak, dünya ekonomisine katkıda bulunmak ve toplumsal gelişmeyi hızlandırmak.

Üretimden insan kaynaklarına, müşteri ilişkilerinden pazar beklentilerine, yan sanayiden teknolojik gelişmelere kadar her alanda yenilikçi, araştırmacı, geliştirmeci ve mükemmeliyetçi yönetim politikasıyla, müşteri memnuniyeti merkezli sistematik çalışmalarla, talaşlı imalat sektöründe öncü olmak.

ETİK DEĞERLERİMİZ
Küresel Düşünce Yapısı
Yağmaksan, stratejik yapısı gereği düşünce, çalışma ve işbirliği faaliyetlerini küresel anlayışla yürütmekte, bu bağlamda üretiminin tüm aşamalarında dünya standartlarında, uluslararası bazda müşteri gereksinimlerini karşılayabilen kaliteli çalışmalar yapmaktadır. Kuruluş, çeşitliliğe değer veren, küresel bazda öğrenen, değişime açık bir bilinçle faaliyet gösterdiği alanlarda lider olma vizyonu ile ilerlemektedir.
Kalite ve Müşteri Odaklı Takım Çalışması
Yağmaksan, tüm çalışanlarıyla birlikte takım halinde kaliteden sorumlu olmayı, müşteri memnuniyetini en üst seviyelerde tutmayı hedefleyen bir stratejiyle çalışmayı temel prensip edinmiştir. Bu bağlamda sürekli eğitim ile üretim becerilerimizi ve teknik yetkinliklerimizi arttırarak daha kaliteli bir hizmet vermek için çalışıyoruz.
Sürdürülebilir Verimlilik
Yağmaksan, dünya piyasasında artan maliyetlerle rekabetçi fiyatlar arasında denge sağlamak için verimlilik ve üretkenliğin sürekli olarak artırılması ve böylelikle müşterilerine en ekonomik çözümlerin sunulması hedefiyle bünyesinde verimlilik merkezi kurmuş ve verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar sürdürmektedir.
Müşteri Odaklı Yenilikçi ve Gelişimci Anlayış
Yağmaksan mevcut müşterileriyle uyumlu ve sorunsuz çalışabilmek, müşterilerinin tüm gereksinimlerini karşılayabilmek için hiçbir yatırımdan kaçınmamakta, her daim müşterileriyle gelişen ve yenilenen bir anlayışı benimsemektedir. Bu yüzden Avrupa’nın ve Dünya’nın önde gelen firma ve markalarına üretim yapmaktan ve teknoloji geliştirerek yüksek derecede müşteri memnuniyeti sağlamaktan gurur duyuyoruz.
Sorumluluklarımız
Yağmaksan, ürün ve hizmetlerinin kalitesiyle oluşturduğu müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı hedeflerken, kalite, çevre, çalışan sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarını temel alarak, kaynakları en verimli şeklide kullanmayı bir şirket politikası ve sosyal sorumluluk olarak benimsemekte ve bu bilinçle hareket etmektedir.