Çevre ve İklim Değişikliği Politikası

YAĞMAKSAN olarak; çevreye olan sorunluluğumuzun bilinci içerisinde, çevreyi ürün ve hizmetlerimizin muhtemel etkilerinden korumak, bu amaçla programlar oluşturmak, amaç ve hedefler belirleyerek, çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi, ilgili çevre mevzuatına uyarak, kaynaklarımızı ve doğal dengeleri bozmadan ve kirletmeden kullanmak hedefimizdir.

Bu ilke doğrultusunda çevrenin korunması için Yağmaksan, aşağıdaki başlıkları belirlemiştir:

  • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
  • Çevre yönetim sistemi performansını sürekli iyileştirerek ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye en az zarar verecek üretim teknolojilerinin uygulanmasını sağlamak, üretim proseslerinde çevre dostu uygulamaları ön plana çıkartmak,
  • Tüm çalışanlarının, çevrede yaşayan insanların, hayvan ve bitkilerin sağlık ve güvenliğini garanti altına almak,
  • Ham madde, enerji, yakıt ve su gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak,
  • Faaliyetleri sonucu oluşan atıkları kontrollü bir şekilde ve özelliklerine uygun olarak uzaklaştırmak, geri dönüşümü mümkün olan atıkların değerlendirilmesini sağlamak,
  • Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak.